Bucharest, 9th October, 2019 – across a long, but worthwhile day, the Digital Innovation Smart eHUB’s members and partners have attended SMARTeMatch 2019, a successful matchmaking event in the Central Library of University Politehnica Bucharest.

The free matchmaking event gave C-level participants the opportunity to meet potential business partners during pre-arranged 20-minute meetings and create real business development opportunities with participants interested in digitalisation and in strengthening their business relationships.

The mission of Smart eHUB is to actively contribute to digital transformation of the region by supporting companies in their strategic thinking, adoption of innovation and concrete actions. It facilitates contacts and new relationships between digital technology and service providers that meet the needs of industry on the one hand, and companies that need access to digitalisation skills, technologies, services, on the other.

B2B matchmaking is a highly focused form of B2B networking that has become a valuable and integral part of many businesses at global level. In as little as 15-20 minutes, entrepreneurs, researchers, business professionals, start-ups can identify and launch potentially rewarding B2B cooperation and business partnerships.

“I consider that the biggest benefit for me, by attending this type of event, is that it enables us to be actively in contact with the industry, in a very efficient way, while ensuring a level of familiarity and comfort with potential new partners that wouldn’t exist otherwise” said Elena Unciuleanu, founder & CEO at Reporting Center and Tech Ventures, partner in the Smart eHUB’s consortium.

“I am proud of the trust that our partners and members have placed in us by actively participating to Smart eMatch event” said Costin Lianu, General Manager of USH Pro Business, one of founding member of Smart eHUB. “We will make sure that we act in the interest of the SME sector. Our priority is to ensure that we open up new collaboration instruments, more efficient, so that Smart eHUB can offer exemplary services in the region.”

“Having a facilitated, structured environment where I can actually enable 20-minute speed-B2B dating, essentially, is just great value added, optimising my time, avoiding traffic and long stories if I would have been visiting the same partners I met during Smart eMatch event”, said Florian Simionescu, CEO of Integrisoft, member of Smart Alliance Cluster.

 “I am very enthusiastic about the success of our B2B matchmaking which was a fast and easy way to introduce each business to new partners and new markets. I do expect an increase of success rate during such type of events as our Romanian entrepreneurs have to learn how to extensively use this instrument for their business growth” said Emanuela Modoran, the Smart eHUB’s initiator & executive coordinator.

“I had the opportunity to present, discuss development of new projects and new partnerships for ELINCLUS cluster’s members. On the other hand, the pre-arranged business matchmaking appointments were efficient allowing me to also attend my university courses and come back”, said Eng. Bogdan Mihailescu PhD, ELINCLUS Electronics Innovation Cluster Manager.

Digital Innovation Smart eHUB’s mission is to provide digital services to private sector companies, in particular, but also to public sector, able to offer the best expertise and skills in technologies needed for digital transformation, such as: Electronic Manufacturing Services, Design for Manufacturing, Digital Services Outsourcing, data processing, IoT, IIoT, Industry 4.0, M2M, Artificial Intelligence, robotics, cloud computing, laser technologies, 3D printing, blockchain, systems of spatial or geographical information and others.

Smart eHub addresses regional digitisation issues by providing SMEs one-stop-shop for tailor made digitalisation services in their regional proximity. The coordinators offer at their best the suitable capacity and competences to provide digitalisation services to the regional ecosystem which do not have a clear perception of digitalisation benefits. In this static environment, lagging behind European countries, Smart eHub comes as a cost-effective and high scaling solution which help companies to be more open towards digitisation.

București, 9 octombrie 2019 – de-a lungul unei zile lungi, dar benefica, membrii și partenerii Digital Innovation Smart eHUB au participat la SMARTeMatch 2019, un eveniment dedicat networking-ului discuțiilor pre-programate B2B (denumite matchmaking) în Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București.

Evenimentul le-a oferit participanților de la nivel C oportunitatea de a se întâlni cu potențiali parteneri de afaceri in sesiuni scurte de maxim 20 minute folosind pentru programarea agendei lor o aplicație web. Astfel s-au creat oportunități reale de dezvoltare a afacerilor cu participanții interesați in digitalizare și in consolidarea relațiilor lor de afaceri.

Misiunea Smart eHUB este de a contribui activ la transformarea digitală a regiunii prin sprijinirea companiilor în definirea unei strategii de creștere prin adoptarea inovației și definirea planului de acțiuni concrete. Echipa Smart eHUB facilitează contactele și relațiile noi între furnizorii de tehnologie digitală și servicii care răspund nevoilor industriei, pe de o parte, și companiile care au nevoie de acces la abilități de digitalizare, tehnologii, servicii, pe de altă parte.

Matchmaking-ul B2B este o formă extrem de concentrată de discuții de afaceri care a devenit o parte importanta și integrantă a multor rețele sprijin in afaceri la nivel global. În aproximativ 15-20 de minute de discuții, antreprenorii, cercetătorii, profesioniștii, start-up-urile pot identifica și lansa potențiale proiecte si idei de cooperare B2B, parteneriate noi.

Consider că cel mai mare beneficiu pentru mine, participând la acest tip de eveniment, este faptul că îmi permite să fiu în contact activ cu industria într-un mod foarte eficient, asigurând în același timp un nivel de familiaritate și confort cu potențiali parteneri noi care nu ar exista altfel, deoarece nivelul de încredere crește”, a spus Elena Unciuleanu, fondator și CEO la Reporting Center și Tech Ventures, partener în consorțiul Smart eHUB.

Sunt mândru de încrederea pe care partenerii și membrii noștri ne-au acordat-o prin participarea activă la evenimentul Smart eMatch”, a declarat Costin Lianu, director general al USH Pro Business, unul dintre cei trei membrii fondatori ai Smart eHUB. „Ne vom asigura că acționăm în interesul sectorului IMM. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că deschidem noi instrumente de colaborare, mai eficiente, astfel încât Smart eHUB să poată oferi servicii de digitalizare exemplare în regiune.”

A beneficia de un mediu bine organizat în care pot participa la întâlniri de afaceri in doar 20 de minute pe întâlnire, în esență, este o valoare adăugată excelentă, optimizându-mi timpul, reducând timpii morți în trafic și discuțiile lungi, care ar fi fost dacă aș fi vizitat aceeași parteneri pe care i-am cunoscut în timpul evenimentului Smart eMatch”, a declarat Florian Simionescu, CEO Integrisoft, membru al clusterului Smart Alliance.

 „Sunt foarte entuziasmată de succesul evenimentului nostru de matchmaking B2B, care e o modalitate rapidă și facilă de introducere a unei afaceri sau proiect la noi parteneri. Mă aștept la o creștere a ratei de succes în cadrul unor astfel de evenimente, deoarece antreprenorii români vor învăță cum să folosească pe larg acest instrument pentru creșterea afacerii lor”, a declarat Emanuela Modoran, inițiatorul hub-ului de inovare prin digitalizare și directorul executiv al Smart eHUB.

Am avut ocazia să prezint, să discut despre dezvoltarea de noi proiecte și noi parteneriate pentru membrii clusterului ELINCLUS. Pe de altă parte, programările pregătite pentru întâlnirile de afaceri au fost eficiente, permițându-mi să particip intre sesiuni și la cursurile mele universitare”, a spus Dr. Ing. Bogdan Mihăilescu, managerul clusterului ELINCLUS Electronics Innovation.

Smart eHUB are misiunea de a furniza servicii digitale companiilor din sectorul privat, în special, dar și sectorului public, bazându-se pe cea mai buna expertiza și competente în tehnologiile necesare transformării digitale, precum: Servicii de outsourcing digital, Big Data, IoT, IIoT, Industry 4.0, M2M, Inteligență artificială AI, robotică, cloud computing, tehnologii laser, imprimare 3D, Blockchain, sisteme de informații spațiale sau geografice și altele.

Smart eHub abordează aspectele esențiale ale digitalizării in regiunea București Ilfov si Sud Muntenia, oferind IMM-urilor un “one-stop-shop” pentru servicii de digitalizare personalizate. Coordonatorii hub-ului au capacitatea și competențele adecvate pentru a furniza servicii de digitalizare întreg ecosistemului regional. In ceea ce privește  digitalizarea, Romania e la coada Europei. De aceea, Smart eHub își dorește sa răspundă cu soluții eficiente, sa sprijine activ companiile să înțeleagă necesitatea digitalizării si sa implementeze sisteme, produse sau procese specifice digitalizării care sa le crească nivelul de competitivitate.