Bucharest, 9th October, 2019 – across a long, but worthwhile day, the Digital Innovation Smart eHUB’s members and partners have attended SMARTeMatch 2019, a successful matchmaking event in the Central Library of University Politehnica Bucharest.

The matchmaking event gave C-level participants the opportunity to meet potential business partners during pre-arranged 20-minute meetings and create real business development opportunities with participants interested in digitalisation and in strengthening their business relationships.

The mission of Smart eHUB is to actively contribute to digital transformation of the region by supporting companies in their strategic thinking, adoption of innovation and concrete actions. It facilitates contacts and new relationships between digital technology and service providers that meet the needs of industry on the one hand, and companies that need access to digitalisation skills, technologies, services, on the other.

B2B matchmaking is a highly focused form of B2B networking that has become a valuable and integral part of many businesses at global level. In as little as 15-20 minutes, entrepreneurs, researchers, business professionals, start-ups can identify and launch potentially rewarding B2B cooperation and business partnerships.

“I consider that the biggest benefit for me, by attending this type of event, is that it enables us to be actively in contact with the industry, in a very efficient way, while ensuring a level of familiarity and comfort with potential new partners that wouldn’t exist otherwise” said Elena Unciuleanu, founder & CEO at Reporting Center and Tech Ventures, partner in the Smart eHUB’s consortium.

“I am proud of the trust that our partners and members have placed in us by actively participating to Smart eMatch event” said Costin Lianu, General Manager of USH Pro Business, one of founding member of Smart eHUB. “We will make sure that we act in the interest of the SME sector. Our priority is to ensure that we open up new collaboration instruments, more efficient, so that Smart eHUB can offer exemplary services in the region.”

“Having a facilitated, structured environment where I can actually enable 20-minute speed-B2B dating, essentially, is just great value added, optimising my time, avoiding traffic and long stories if I would have been visiting the same partners I met during Smart eMatch event”, said Florian Simionescu, CEO of Integrisoft, member of Smart Alliance Cluster.

 “I am very enthusiastic about the success of our B2B matchmaking which was a fast and easy way to introduce each business to new partners and new markets. I do expect an increase of success rate during such type of events as our Romanian entrepreneurs have to learn how to extensively use this instrument for their business growth” said Emanuela Modoran, the Smart eHUB’s initiator & executive coordinator.

“I had the opportunity to present, discuss development of new projects and new partnerships for ELINCLUS cluster’s members. On the other hand, the pre-arranged business matchmaking appointments were efficient allowing me to also attend my university courses and come back”, said Eng. Bogdan Mihailescu PhD, ELINCLUS Electronics Innovation Cluster Manager.

Digital Innovation Smart eHUB’s mission is to provide digital services to private sector companies, in particular, but also to public sector, able to offer the best expertise and skills in technologies needed for digital transformation, such as: Electronic Manufacturing Services, Design for Manufacturing, Digital Services Outsourcing, data processing, IoT, IIoT, Industry 4.0, M2M, Artificial Intelligence, robotics, cloud computing, laser technologies, 3D printing, blockchain, systems of spatial or geographical information and others.

Smart eHub addresses regional digitisation issues by providing SMEs one-stop-shop for tailor made digitalisation services in their regional proximity. The coordinators offer at their best the suitable capacity and competences to provide digitalisation services to the regional ecosystem which do not have a clear perception of digitalisation benefits. In this static environment, lagging behind European countries, Smart eHub comes as a cost-effective and high scaling solution which help companies to be more open towards digitisation.

Smart eHub catalizator al transformării digitale românești

În data de 9 octombrie 2019, USH Pro Business împreună cu Smart Alliance și ELINCLUS, au organizat prin Centrul de Inovare Digitală Smart eHUB, la sediul Bibliotecii Centrale a Universității ”Politehnica” din București, evenimentul SMARTeMATCH, un eveniment de matchmaking care s-a bucurat de un real succes.

Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a lua parte la o serie de întâlniri prestabilite pe baza profilurilor și a intereselor firmelor. În urma acestora, firmele participante au identificat oportunități de dezvoltare a afacerilor folosind servicii de digitizare.

Misiunea Centrului de inovare Digitală Smart eHUB este de a contribui activ la transformarea digitală regională, prin susținerea companiilor în dezvoltarea strategiilor de dezvoltare și prin implementarea unor soluții inovatoare concrete. Prin intermediul centrului, este facilitată comunicarea dintre furnizorii de soluții digitale și agenții economici care doresc să implementeze soluții tehnologice, de digitalizare, etc.

”Evenimentul SMART eMATCH a fost un succes datorită contribuției membrilor fondatori Smart eHUB. La eveniment au participat și membrii ecosistemului de inovare al centrului USH Pro Business, fie în calitate de ofertanți de servicii fie în calitate de potențiali cumpărători. Vom continua să organizăm astfel de evenimente și în următorii ani” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și președinte  în exercițiu Smart eHUB.

”Consider prin participarea la astfel de evenimente, cel mai mare beneficiu pentru mine îl reprezintă faptul că ne permite să fim activi în relațiile cu sectorul, într-un mod foarte eficient, asigurând în același timp o stare de familiaritate și confort față de noii participanți, lucru care nu ar exista în afara acestui eveniment” a declarat doamna Elena Uniciuleanu, fodator & CEO Reporting Center and Tech Ventures, partener al consorțiului Smart eHUB.

”Membrii clusterului Smart Alliance au beneficiat substanțial de aceste întâlniri, având posibilitatea să ofere soluții de digitalizare altor participanți. Prin acest eveniment, Smart Alliance își consolidează poziția de furnizor de servicii de digitalizare la nivel regional și internațional” a declarat Florian Simionescu, membru fondator al Smart Alliance, Președinte Integrisoft Solutions.

”Sunt entuziasmată de succesul acestui eveniment care a reprezentat o modalitate rapidă și ușoară de a ne prezenta firmele unor parteneri noi sau a unor piețe noi. Ne așteptăm la o creștere a ratei de succes a acestui tip de evenimente, întrucât antreprenorii români încă trebuie să se familiarizeze cu folosirea pe larg a acestui instrument pentru creșterea afacerilor” a declarat doamna Emanuela Modoran, inițiator și Coordonator Executiv al Smart eHUB. 

”Am avut oportunitatea de a prezenta și discuta oportunitățile de dezvoltare a unor proiecte și parteneriate noi pentru membrii clusterului ELINCLUS. Totodată, faptul ca programul întâlnirilor a fost foarte eficient prestabilit, mi-a permis să particip la câteva cursuri la Universitate și să mă întorc pentru a participa și la alte întâlniri” a declarat dr. ing. Bogdan Mihăilescu, Manager ELINCLUS Cluster.

Misiunea centrului de inovare Smart e HUB este de a furniza servicii digitale în special companiilor din sectorul privat, dar și către sectorul public, fiind capabil să ofere cea mai bună expertiză și cele mai bune competențe în domeniul tehnologiilor necesare transformării digitale, cum ar fi: servicii de fabricație electronică, proiectare pentru fabricație, servicii digitale de externalizare, procesare de date, IoT, IIoT, Industry 4.0, M2M, inteligență artificială, robotică, servicii de cloud, tehnologii laser, printare 3D, blockchain, GIS, etc.

Smart eHUB se adresează problemelor privind digitalizarea regională prin furnizarea de servicii personalizate IMM-urilor din regiune. Coordonatorii dețin cele mai bune competențe pentru a oferi soluții de digitalizare către ecosistemul regional care nu are o percepție foarte clară asupra beneficiilor aduse de digitalizare. Într-un spațiu static, depășit de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană din punct de vedere al gradului de digitalizare, Smart eHUB vine ca o soluție eficientă în deschiderea companiilor spre digitalizare.